Installationen av laddare fortsätter imorgon (7 maj)

Installationen fortsätter imorgon (7 maj) och garagen behöver vara tömda på bilar från tisdagens morgon.
Även saker som gör det svåråtkomligt till väggen framför bilarna behöver flyttas undan.

Mvh

Styrelsen

Om Anders Olofsson

Helgonagatan 186