Ladd och läckinfo 2024-05-30

Laddinfo
Smartcharge fortsätter arbetet med laddarna imorgon fredag och endast fastigheterna 172, 180 och 182 behöver köra ut sina bilar
Alla garageplatser på nedre parkeringen är nu klara så lång det går i nuläget och dessa går att använda som vanligt igen. Även hyllor med mera går att sätta upp igen.
OBS: Inga laddare är strömsatta och blir inte det förrän Kungälvs energi uppgraderat el-anläggningen.

Läckinfo:
Styrelsen har efter en hel del felsökande kommit fram till att läckan (med vår kunskap) ligger i huskropp 160-166 eller i returröret från hus 166 till undercentralen. Det är väldigt otroligt att läckan ligger i själva huskroppen eftersom ingen av fastighetsägarna har märkt av någon läcka. Styrelsen felsöker även under kvällen (torsdag).
Alla berörda fastighetsägare är informerade om läget
Som vanligt så återkommer vi med mer info så snart den finns tillgänglig

//Styrelsen

Om Anders Olofsson

Helgonagatan 186