avl-test-hc-dubbla-axlar-03

Kallvatten in till UC, två parallellkopplade mätare.
[Table2Chart id=”1″ type=”line” width=”640″ height=”300″ background=”#f6f6ff” title=”Dygnsmedelvärde” color=”#0000ff” titley=”Kubikmeter/dygn”]
chart: {
border: 0,
padding: 0,
},
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: {
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
reversed: true,
labels: {
rotation: 90
}
},
yAxis: {
plotBands: [{
color: ‘#FcCccC’,
from: 11,
to: 15
}]
}
[/Table2Chart]

Datum K.v.[m3/dygn]
240601 7,15
240301 6,81
231201 7,49
230901 7,51
230601 8,21
230301 7,78
221201 7,31
220901 7,43
220601 7,93
220301 10,81
211201 8,40
210901 7,96
210601 8,65
210301 8,67
201201 8,43
200901 8,47
200601 8,96
200301 9,22
191201 7,00
190901 8,02
190601 8,09
190301 8,06
181201 7,93
180901 8,1
180601 8,41
180301 7,97
171201 8,08
170901 8,07
170601 8,63
170301 8,64
161201 8,25
160901 8,57
160601 8,7
160301 8,85
151201 8,71
150901 7,75
150601 10,11
150301 10,12
141201 9,8
140901 9,75
140601 9,95
140301 8,96
131201 9,05
130901 9,6
130601 11,99
130301 12,87
121201 13,3
120901 11,11
120601 10,27
120301 9,63
111201 9,73
110901 9,26
110601 9,87
110301 9,32

Värme, energi[MWh/dygn]
Värmeenergi och mängd in till UC, avläst på väggmätare.
[Table2Chart id=”2″ type=”line” width=”640″ height=”300″ background=”#fff9f9″ color=”#ff0000,#ff00ff,”]
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: {
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
reversed: true,
labels: {
rotation: 90
}
},
yAxis: [{
title: {
text: ‘Värme-energi (MWh/dygn)’
},
gridLineWidth: 0
}, {
title: {
text: ‘Värme-flöde (m3/dygn)’
},
opposite: true
}],
series: [{
type: ‘line’,
},{
type: ‘line’,
yAxis: 1
}],
[/Table2Chart]

textrad Värme. Här behövs skilda skalor för de olika Y-axlarna.

Datum MWh/dygn Flöde [m3]
240601 0,737 20,614
240301 1,363 35,422
231201 0,752 21,912
230901 0,227 8,797
230601 0,832 23,288
230301 1,280 34,812
221201 0,624 17,682
220901 0,213 9,118
220601 0,798 22,703
220301 1,421 37,833
211201 0,697 19,534
210901 0,209 8,898
210601 0,863 23,546
210301 1,362 35,009
201201 0,609 17,674
200901 0,229 9,213
200601 0,821 22,374
200301 1,049 27,073
191201 0,784 22,038
190901 0,219 7,692
190601 0,773 20,485
190301 1,262 33,554
181201 0,69 19,065
180901 0,204 8,229
180601 0,85 25,28
180301 1,372 43,28
171201 0,743 21,737
170901 0,271 10,191
170601 0,87 24,396
170301 1,269 35,938
161201 0,776 21,968
160901 0,313 11,201
160601 0,884 28,964
160301 1,406 44,73
151201 0,796 26,004
150901 0,311 10,845
150601 0,989 25,789
150301 1,35 40,33
141201 0,783 24,263
140901 0,345 12,676
140601 0,872 30,302
140301 1,254 48,222
131201 0,807 29,505
130901 0,356 13,597
130601 1,117 34,948
130301 1,661 52,62
121201 0,972 31,411
120901 0,446 14,288
120601 0,895 28,986
120301 1,323 42,832
111201 0,746 24,608
110901 0,327 11,547
110601 0,875 26,307
110301 1,588 43,603

El-energi[kWh/dygn]
Elektrisk energi in till UC, avläst på väggmätare i elcentralen.
[Table2Chart id=”3″ type=”line” width=”640″ height=”300″ background=”#f6f6f0″ color=’chocolate’ convert=”true”]
credits:{enabled:false},
plotOptions: {
series: {
convert: false,
lineWidth: 5
}
},
xAxis: {
reversed: true,
labels: {
rotation: 90
}
},
[/Table2Chart]
textrad El

Datum El [kWh/dygn]
240601 18,2
240301 29,3
231201 20,8
230901 12,3
230601 24,0
230301 40,4
221201 21,0
220901 13,3
220601 25,8
220301 39,4
211201 23,1
210901 13,0
210601 24,3
210301 41,2
201201 20,8
200901 12,9
200601 25,7
200301 38,5
191201 24,4
190901 13,1
190601 23,2
190301 43,3
181201 21
180901 12,9
180601 32,1
180301 58,1
171201 38,3
170901 21,1
170601 35,5
170301 72,4
161201 50,8
160901 27,1
160601 49,1
160301 83,9
151201 54,6
150901 30,1
150601 50,3
150301 84,6
141201 52,8
140901 33,9
140601 49,7
140301 82
131201 57,9
130901 36,4
130601 48,3
130301 85
121201 62,2
120901 36,1
120601 47,6
120301 89,1
111201 62,4
110901 37,2
110601 76,5
110301 82,3

[Table2Chart id=”4″ width=”640″ height=”300″ background=”#f6f6f0″ color=’chocolate’]
Alla mätare, avstämda avläsningar från alla fastigheter.
skärmklipp-avl-uc-140601
[/Table2Chart]

Alla mätare, avstämda avläsningar från alla fastigheter.skärmklipp-avl-uc-140601


(Tabbar,
insatta i TinyMCE Editor,
via plugin:
-Post UI Tabs,
-Tabl2Chart,
samt PHP-kod från WordPress Codex
– Interfacing with databases)