Styrelse

Styrelsen utses i tvåårsperioder från medlemmar ur grupper av hus i en roterande ordning.

Grupp 1, 160,162,164,166,180,182,184.
Grupp 2, 168,170,172,174,176,178.
Grupp 3, 200,202,204,206,208,210,212,214.
Grupp 4, 186,188,190,192,194,196,198.

Grupp 1 hade, senast, uppdraget mars 2015 – mars 2017, med undantag av kassören (186) och ordförande (198), som båda satt kvar.
Grupp 2 hade, senast, uppdraget mars 2017 – mars 2019, med undantag av kassören (186), som satt kvar.
Grupp 3 hade, senast, uppdraget mars 2019 – mars 2021, med undantag av kassören (186), som satt kvar.
Grupp 4 hade, senast, uppdraget mars 2021 – mars 2023, med undantag av kassören (186), som satt kvar.

Ny styrelse för perioden mars 2023 till mars 2025 valdes under årsmötet i mars 2023 – ur grupp 1, där sittande kassör (186), omvaldes. Övriga är nyval.

 
Sittande styrelse


Ordförande


Sekreterare


Kassör


Vattenansvarig


Ledamot