Viktiga kontaktuppgifter

Samfällighetsföreningen Guldkremlans:
– org.nummer: 716409-0685
– bankgironr: 866-4773

Sopavgifter: Kungälvs Transporttjänst (Renova Miljö) 0303-245860

Vatten/avlopp: Vattenverket Kungälv 0303-239783

Fjärrvärmekostnad: Kungälv Energi 0303-238000
Akut vid fel: Kungälv Energi 0303-59600

Elnätsavgift: Kungälv Energi 0303-238000

Elkraft: Skellefteå Kraft AB 0910-772500

Snöröjning/halkbekämpning: Kärna Entreprenad, Andreas Karlsson 0703-584143

Garageportar, Hörmann 031-583090


[restrict]
(Synligt endast för inloggade medlemmar.)
Samlingslokaler, för årsmöten.

BRF Helgonabacken, Kvartersgården Helgonagatan 91 (Hgg-91)
Kontakt:
(2023) Abbas Zreim Hgg 149, 0709-751074

(2016) Veerle Wydhooge Hgg 25, 0703-306278
(2015) Kent Larsson Hgg 19, 0739-314773
(2013) Lennart Andersson Hgg 127, 0303-254411

Kullenskolans Café
Kontakt:
[/restrict]