Viktiga kontaktuppgifter

Samfällighetsföreningen Guldkremlans:
– org.nummer: 716409-0685
– bankgironr: 866-4773

Sopavgifter: Kungälvs Transporttjänst (Renova Miljö) 0303-245860

Vatten/avlopp: Vattenverket Kungälv 0303-239783

Fjärrvärmekostnad: Kungälv Energi 0303-238000
Akut vid fel: Kungälv Energi 0303-59600

Elnätsavgift: Kungälv Energi 0303-238000

Elkraft: Skellefteå Kraft AB 0910-772500

Snöröjning/halkbekämpning: Kärna Entreprenad, Andreas Karlsson 0703-584143

Garageportar, Hörmann 031-583090