Ansvar

Vi ansvarar tillsammans för gemensamma egendomar som gångvägar, markytor, lekplatser, garage, belysningar samt soprum och förråd.
Eftersom vi inte har någon fastighetsskötare anställd, så måste ALLA hjälpa till.
– Var och en är sin egen fastighetsskötare. För sin egen fastighet är det ju självklart, men det gäller även för samfälligheten.

Mer info (skannad till PDF-fil) från bladet Till boende i Guldkremlan (2022)
Information boende, mars 2022-v6