Grannsamverkan

Citat från Polisen Södra Bohuslän:
För att Projekt Grannsamverkan skall genomföras skall tre kriterier vara uppfyllda från de boendes sida:

 • Minst 60 % av de boende i ett avgränsat geografiskt område eller bestämd gatuadress SKALL vara intresserade.
  Mer information
 • Alla medverkande upprättar en egen inventarieförteckning över sina värdeföremål samt märker dem.
  (Märksats kan lånas hos Polisen och försäkringsbolag.)
  Denna förteckning är privat, men lägg en kopia i t.ex. bankfack.
  – Görs den digitalt, maila till dej själv och lägg det på CD/DVD/USB-minne.
  Mer information
 • Kontaktlista upprättas, (tele/mobil till bostad, arbete, semester-/tillfällig bostad, anhörig eller annan).
  En kopia till boende och en till Polisen.
  Mer information

Grannsamverkan är frivillig och bygger på den egna kraften!