Sophämtningsavgifter, tillägg för backning?

Nya regler från Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen gör att man vid ev. inspektion kan ålägga straffavgift för de som inte har följt regelverket.

Arbetsmiljö-i-samverkan


dodsolyckor_med_sopbilar_inblandade


HämtaAvfall-nu


För att undvika detta har backningsförbud införts av Renova och Kungälvs kommun.

Följden av detta blir att vi får antingen:
– betala en tilläggsavgift eller
– ta bort en P-plats, den närmast soprummet.