Märkning

En stöldmärkt vara blir:
– mindre stöldbegärlig
– lättare att “spåra” !

Märkning eller inskrivning i inventarielista är ett omfattande arbete som det är lätt att “dra sig för” = det blir inte gjort. Oops

Kan man inte bevisa sitt ägarskap till gods som beslagtagits av polis vid ett misstänkt inbrott, så försvåras polisens arbete.
Det har enligt Kungälvspolisen hänt att det inte gått att styrka brott.
“Stöldgodset” får då lämnas tillbaka – till “förövaren/tjuven”! Doubt it!
– hemska tanke!

Videofilma och/eller fotografera hemmet och värdeföremål.
-glöm inte garage/”uthus”!
– en TV kan lätt ersättas med en annan – likadan, men vissa saker är oersättliga = en mer noggrann dokumentation underlättar för efterforskningar!
Det är bra ur såväl stöld- som ur brandsynpunkt.