Kuriosa

Samfälligheten Guldkremlan i Kungälv

– bildades 1982, registrerades 1983-06-21.
– omfattar fastigheterna med postadress Helgonagatan 160 – 214.
– föreningens postadress är Helgonagatan 166B, 442 41  KUNGÄLV.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Guldkremla
Russula Aurea – Guldkremla
Bildkälla: Wikipedia


Byggherrens broschyr 1982

Scan-Diös-Guldkremlan-broschyr-1982