Fw: Försök till bedrägeri 200203 Polisinfo

—– Vidarebefordrat meddelande —–

Skickat: måndag 3 februari 2020 11:29:45 CET
Ämne: Försök till bedrägeri

Hej
Fick tips från en medlem i Grannsamverkan om att hans fru fått ett meddelande där hon ombads logga på SE banken.
Hon blev misstänksam och gjorde inte detta.
Kontakt med SE banken visar att detta inte kommer från dem.
Se nedanstående medelande.

Vänligen
Polisinspektör Carina Björklund
Stöd-Service
Kungälv/Ale
Polisregion Väst
010-56 519 83

cid:1700a72795ee69bb361