140407-Sopning

Meddelande från Sune:

Sopningen kommer att ske på måndag 7 april med början 07.30.
Det är bra om bilarna är borta från parkeringarna vid denna tid.
/Sune

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.