140917 Styrelsemöte Protokoll

logobild-GK-130401


Närvarande: Stig Petersson, Dan Kristiansson, Ewa Engdahl och Anders Olofsson

1. Mötet öppnades
Sekreterare för mötet: Dan K.

2. Genomgång av protokoll från förra styrelsemötet

3. Ekonomi
Ok, inga synpunkter.

4. Vattenavläsning
Ok, inga synpunkter.

5. Höststäddag
Datum bestäms till 18:e oktober. Martin (hus 196) skickar ut kallelse så snart det är möjligt. Följande skall göras:
* Hyra och hämta/lämna släpkärra: Anders
* Fika samt ta fram underlag till Stig för inköp av fyrklövergunga: Ewa
* Se till att rengöring av soprum blir gjord, framförallt kärlen som innehåller hushållssopor: Dan
* Inspektion av gungställning på nedre plan för eventuella åtgärder vid senare tillfälle: Stig
* Inspektion av långa garagets norrsida för eventuella åtgärder vid senare tillfälle: Stig
* Bord och bänk vid den nedre lekplatsen behöver riktas, detta görs vid annat tillfälle än höststäddagen: Stig skickar ut förfrågan

6. Bredband
Com-hem höjer hastigheten på bredbandet för samtliga från 10 Mbit/s till 50 Mbit/s utan extra kostnad.

7. Förnyelse av avtal
Avtal för snöröjning och försäkring är förnyat.
Avtal för samfällighetens el skall förnyas innan utgång, 2015-02-28: Stig.

8. Inköp av ny gräsmatta
Efter utfört arbete gällande en vattenläcka skall Hus nr 172 erhålla ny gräsmatta. Stig ansvarar och kontaktar Thomas.

9. Övrigt
9.1 Radiatorer
På förekommen anledning kommer styrelsen att skicka ut en förfrågan om samgående för utbyte av radiatorer.

9.2 Nyckel till UC och el-central
Information om vilka hushåll som innehar nycklar till UC och el-centralen kommer att läggas upp på samfällighetens hemsida. För att ta del av detta krävs inloggning.

7. Nästa styrelsemöte
Nästa möte: 3/12 kl 19:00 i hus nr 198.

Vid protokollet                                                             Justeras

______________________________            ___________________________
Dan Kristiansson                                                          Stig Petersson

 

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.