150401 Styrelsemöte protokoll

logobild-GK-130401


Protokoll styrelsemöte Guldkremlan 150401
1. Mötets öppnande.
2. Närvarande: Stig Petersson, Anders Olofsson, Anette Hällin o Eva Andersson
3. Ny styrelse:
– Ordförande Stig Petersson
– Kassör: Anders Olofsson
– Sekreterare: Eva Andersson
– Suppleanter: Anette Hällin och Jörgen Larsson Sandqvist.
4. Färglinjer på parkeringarna skall målas. Anette undersöker kostnader.
5. Larmlampa utanför dörren till larmcentralen. Stig pratar med ”larmkillarna”.
6. Gungorna inspekteras på städdagarna och tas bort vid behov, när alla gungorna är uttjänta tas ställningen bort.
7. Trädrensning. Anette har kontaktat kommunen som skall göra en besiktning av träd och rotvälta på kommunens mark under våren.
8. Garageläckor. Stig har kontaktat byggfirma som skall inventera läckor i garagelängorna.
9. Rutiner om matavfallshantering kommer.
10. Vattenläckan. Vi väntar på offertsvar för att byta rören från centralen (A) till läge C. Stig återkommer via mail med priser m.m. till alla hushållen.
11. Städdag 25/4 kl 10:00, Eva o Anette gör inköp av förtäring.
12. Sopning av gångar. Stig pratar med Sune och beställer tid, vi får besked via mailen och sopar kanterna själva innan Brodway kommer.
13. Eva och Anette pratar med Dan Christiansson och övertar vattenavläsningen och nycklar.
14. Nytt Styrelsemöte 26/5 19:00 hos Anders.
15. Mötet avslutades.