150526 Styrelsemöte protokoll

logobild-GK-130401


Protokoll Styrelsemöte 200526

 1. Mötets öppnande.
 2. Närvarande: Stig Petersson, Anders Olofsson, Anette Hällin och Eva Andersson.
 3. Städdagen genomfördes som planerat.
  – Sopning utan entreprenad.
  – Gungställningen skall tas bort på nästa städdag.
 4. Linjer till parkeringsrutorna målas vid tjänligt väder under sommaren.
  – Anette köper färg.
 5. Vi avvaktar med trädfällning tills beslut om fjärrvärmereparationerna tagits.
 6. Garagen skall besiktigas 17/6.
 7. Värmesystemet;
  – Vi har fått förslag från Kungälvs Energi om att bygga om hela systemet,
  – Vi samlar in uppgifter för att dom skall kunna ge oss ett anbud.
 8. Anders har varit i kontakt med banken angående lån till reparationer/ombyggnad.
 9. Ett urtima medlemsmöte utlyses när anbudet från Kungälvs Energi kommit.
 10. Nytt styrelsemöte ons 9/9 19:00 i hus 184.
 11. Mötet avslutades.

//Sekreterare: Eva Andersson