150909 Styrelsemöte protokoll

logobild-GK-130401


Protokoll Styrelsemöte Guldkremlan 2015 09 09

 1. Mötets öppnande.
 2. Närvarande: Stig Petersson, Anders Olofsson, Anette Hällin och Eva Andersson.
 3. Värmesystemet: Den tidigare tänkta modellen av varmvattenberedare är inte längre aktuell, arbetet är inte genomförbart i C-husen.
  Vi tittar på elektriska värmare i varje hus istället. Om det fungerar att installera en elburen varmvattenberedare, så kan gropen grävas igen omgående.
  Förnyad kontakt kommer att tas med Kungälv Energi.
 4. Nya sophanteringen kommer att tas i bruk 1/10.
 5. Ekonomin i föreningen är i balans.
 6. Höststäddag 17/10 kl. 10:00. Då skall gungorna tas bort, parkeringsrutor målas och soprumsdörren målas om.
  Vi samlas vid soprummet där arbetsuppgifterna fördelas.
  Anders beställer kärra och hyr en motorsåg.
 7. Nytt styrelsemöte om Värmesystemet den 29/9 kl. 19:00 i hus 180.

//Styrelsen, sekr: Eva Andersson