Avfallshantering-info-151009

Information angående ändrad sophantering 2015
Läs:
Broschyrer från Kungälvs kommun, som delats ut till alla hushåll.
info-KlvKomm-Matavfallsinsamling-150907 från avfallsingenjören Annie Friberg, Renhållningsenheten, Kungälvs Kommun.

Ny matavfallssortering i bostaden. Ändringar av taxa samt byte av vissa kärltyper, av arbetsmiljöskäl.
Tidigare ”hushållssopor” delas upp i två ”fraktioner”
– matavfall, läggs i (ny typ)papperspåse, viks ihop enligt anvisning, läggs i ”nytt” brunt kärl, 140 l.
– restavfall, hanteras som tidigare i egen påse, förslutes, läggs i ”nytt grönt kärl 660 l.
Ny taxa för sophämtningen hos Kungälvs kommun.
Då den är viktbaserad är det noga att vi sorterar ALLA fraktioner rätt.
Citat ur en av broschyrerna (Dags att välja, sid 8):
Vid hämtning av det gröna kärlet med restavfall tillkommer en viktavgift om 1,50 kr/kg . . .
D.v.s. matavfall är tyngre = ”rätt’” sortering sparar pengar.

Övriga fraktioner behandlas som tidigare.
– Plast, kartong, tidningar, metall och glas läggs i därför avsedda kärl.
– Är kärlen fulla får INGET läggas bredvid kärlen!
– Tag hem det igen och avvakta ordinarie tömning, eller som nedan.

– ALLT annat körs, av var och en, till Munkegärdetippen.

//Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.