Detta gäller gräsklipparen!

När det gäller gräsklipparen, så är det så att när ni har använt denna skall den vara fulltankad efter klippning.

Egen klippning Ni tankar upp med egen bensin.
Områdets klippning Ni tankar med föreningens bensin.

Idag (27 maj) när gräsklipparen skulle användas var den inte tankad!

För övrigt:
Saknas det något eller något går sönder skall detta meddelas styrelsen, omgående!

//Styrelsen – Pac

Om Per Arne Carlström

Helgonagatan 206