Fw: Anmälningar februari 2020

—– Vidarebefordrat meddelande —– Från: carina.bjorklund1@polisen.se <carina.bjorklund1@polisen.se>Skickat: måndag 2 mars 2020 08:49:12 CETÄmne: Anmälningar februari 2020

Hej Grannsamverkare

Här kommer en liten sammaställning av vardagsbrott i Kungälvs kommun.
Som ni ser fortsätter cykel, källar- och bilinbrotten i stor mängd.
Det är väldigt koncentrerat till centrala Kungälv och viss del i Ytterby.
Enstaka brott på andra orter i kommunen.

Endast två bostadsinbrott denna månaden – inte bra att vi har något men ändå betydligt färre än i januari.

Fortsätt att vara observanta och iakttagande på vad som händer i ert område.

Vänligen
Polisinspektör Carina Björklund
Stöd-Service
Kungälv/Ale
Polisregion Väst
carina.bjorklund1@polisen.se
010-56 519 83