Städning av soprummet => släng inget nu på fredag!

Släng inget skräp i soprummet, oavsett sort(fraktion), nu på fredag.
Matavfall, restavfall, papp, plast, glas etc.
Soprummet ska ju städas på städdagen.
Påminner även om att ALLT ANNAT än de godkända fraktionerna (enligt skyltningarna i soprummet), MÅSTE man själv slänga på kommunens soptipp!

Med vänlig hälsning
Styrelsen