VB: Genomsökning

Den måndag, 24 oktober 2016 9:01 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se” <carina.bjorklund1@polisen.se&gt;:
Hej alla Grannsamverkanföreningar i Kungälvs kommun.
 
Nedanstående skickades till mig i lördags.
Då jag jobbar dagtid måndag till fredag läste jag det först idag på morgonen.
Detta kommer från en boende i Kode.
Kan ju vara som skrivaren missatänker men kan också vara något djur.
Men jag vill i alla fall göra er uppmärksamma på händelsen.
Ha inte någon nyckel gömd i blomkrukor och annat intill entrén.
 
/Carina
 
 
Hej Carina och Grannar!
vill uppmärksamma på att det i början av veckan (tisdagen) har varit någon som genomsökt mina krukor på utsidan vid entrén, när vi var borta i några timmar.

Det var fullt av ”bös” och jord nedfallet på trappen! Troligen för att ”hitta nyckel”!?

 

Någon har samma dag, ungefär samma tid, varit runt och spankulerat vid annan granne längre in på vägen, vilket blev och kändes riktigt obehagligt för hemmavarande ungdom…