VB: Grannsamverkan Kungälv

Den måndag, 14 augusti 2017 15:52 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se” <carina.bjorklund1@polisen.se&gt;:
 
Från: Christine Andreasson [mailto:christine.andreasson@hotmail.com]
Skickat: den 7 juli 2017 00:16
Till: Carina Björklund
Ämne: En gemensam Tryvegrupp för alla ansvariga för grannsamverkan i Kungälv?!
 
Hej grannsamverkare,
skriver till alla er som ansvarar för en grannsamverkan i Kungälvs kommun.
 
Jag är huvudkontaktombud för en grannsamverkan på Ulveskogsgatan sedan april i år och började ganska snart fundera på varför alla vi grannsamverkansgrupper i Kungälv arbetar helt separerade från varandra utan någon som helst kontakt. Om vi istället samarbetade skulle vi kunna dela och lära av varandras erfarenheter, förmedla tips och nyheter mm och därur utveckla våra grannsamverkan till att bli än mer effektivare och engagerande för alla parter. Här kommer appen Trygve in! Jag har nyligen startat upp en ny grupp med namnet Grannsamverkan i Kungälv i Trygve, hit är alla ansvariga för en grannsamverkan välkomna.
När jag kontaktade Kungälvspolisen Carina Björklund angående denna samarbetsidé som jag ville skicka ut till er så kunde hon självklart inte ge mig era mejladresser utan ert godkännande, därför vidarebefordrar hon nu detta mejl. Både Carina och jag är administratörer men hennes roll är tills vidare att endast godkänna era ansökningar att gå med i gruppen eftersom hon har listan på dem som har registrerat sig som ansvariga för en grannsamverkan i Kungälvs kommun, just nu finns det 95 grannsamverkan i Kungälv. Min roll som administratör är det sedvanliga.
Trygvechatten kommer att förenkla samarbetet mellan oss grannsamverkare.
Nu hoppas vi på att denna idé väcker ert intresse och målet är självklart att få med alla 95 gruppansvariga.
 
 
Har du inget Trygvekonto så följ denna länken och skapa en eget konto: 
 
Därefter söker du på gruppnamnet Grannsamverkan i Kungälv med en bild på skulpturen Trekungamötet som står på Nytorget.
 
 
 
Om du inte känner till Trygve som har flera andra funktioner utöver chatten så kan du se denna informativa Youtube-film:
 
Filmen beskriver funktionerna i appen Trygve … Sign up for YouTube Red by July 4th for uninterrupted music and videos all summer.
 
Om du har några frågor eller tankar om det här så får du väldigt gärna höra av dig till;
 
Goda hälsningar
Christine Andreasson
 
 
 
 
 
Vänligen
Carina Björklund
Polisen Kungälv – Ale 010-56 519 83