VB: Kungälvs kommun, Renhållningens Nyhetsbrev oktober 2017

Den torsdag, 19 oktober 2017 19:01 skrev “Renhållningsenheten, Kungälvs kommun” <kundservice.avfall@kungalv.se&gt;:
Vill du öppna Nyhetsbrevet i din webbläsare? Klicka här!
Hej!
 
Renhållningsenheten vill så gärna nå fram till dig med information om allt spännande som händer inom avfallshanteringen i Kungälvs kommun. Sedan ett par månader tillbaka skickar vi därför vårt Nyhetsbrev även som e-post. Vi hoppas att informationen nedan ska vara intressant att ta del av. Klicka dig gärna vidare via bilder och länkar för att läsa mer.
Tack för att du minimerar, återanvänder och återvinner!
 
Vill du inte få Renhållningens Nyhetsbrev till denna e-postadress? Klicka här!
 
Din åsikt är viktig och gör skillnad!
 
I oktober skickar vi ut en enkät till kommuninvånare med avfallsabonnemang. Syftet är att få reda på vad ni tycker om kommunens avfallshantering och vad vi kan förbättra samt att kommunen ska kunna jämföras med andra kommuner i Sverige.
Enkäten skickas ut till 600 hushåll, som bor i villa eller radhus och 300 hushåll i flerbostadshus. Enkäten genomförs i samarbete med företaget Prifloat och hushållen väljs ut slumpvis.
Era önskemål och åsikter gör skillnad! För tillfället arbetar vi tillsammans med FTI, som är ansvariga för förpacknings och tidningsinsamlingen i Sverige med att förbättra Kretsloppsstationerna i kommunen. Det pågår även en översyn av öppettider på återvinningscentralerna efter tidigare önskemål från er.
Kontakta gärna Renhållningens kundservice om du har frågor om enkäten och dess innehåll, tel 0303-23 97 83, vardagar 08:00-12:00 eller via e-post.
kundservice.avfall@kungalv.se” style=”text-decoration:none;color:#ffffff;background-color:#008000;border:1px solid #008000;font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial,;border-radius:6px;display:inline-block;font-style:normal;line-height:100%;padding:10px 20px;” title=””>Maila Renhållningens kundservice här!
 
Textil – nya temat i Minimeringsmästarna
 
Den största miljöpåverkan av textilier sker i produktionsländerna men många effekter märks även här i Sverige.Visste du att vi, per person slänger 8 kg textilier varje år!
 
Klicka här för att se filmen om textil!
Utmaningar under tema textil
Anordna klädbytardag med jobbet, kompisgänget eller varför inte förskolan?
Fota ditt äldsta plagg– vilket är det äldsta plagget som du fortfarande använder?
Designa om ett plagg eller annan textil– vad kan du göra av t.ex ett lakan?
Bonusutmaningen – aktivera din garderom genom Myrornas microkurser, läs mer på aktiveradingarderob.se
 
Vågar du utmana dig? Skriv gärna och berätta på Facebook-sidan!
Läs om deltagarnas tankar och påhitt:
 
Fallfrukt blir till biogas och biogödsel
Till och med den 31 oktober kan du lämna din fallfrukt på Munkegärde åvc.
I fjol samlades vi in 5,8 ton, tillräckligt för att en biogasbil skulle kunna köra från Kungälv till Nairobi, Kenya! Hur långt kommer vi på årets fallfrukt?
På pallafrukt.se och fruktförmedlingen.se kan du erbjuda andra att plocka frukten i din trädgård eller plocka frukten i någon annans.
Vill du veta mer om vad som händer med din fallfrukt? www.kungalv.se/fallfrukt
Tillsammans kan vi nå miljömålet för matavfall
Vill du ha tips och råd för att komma igång med matavfallsinsamling eller byta abonnemang?
Vid frågor kontakta Renhållningens kundservice på telefon 0303-23 97 83, vardagar 08:00-12:00
kundservice.avfall@kungalv.se” style=”text-decoration:none;color:#ffffff;background-color:#008000;border:1px solid #008000;font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial,;border-radius:6px;display:inline-block;font-style:normal;line-height:100%;padding:10px 20px;” title=””>Maila Renhållningens kundservice här
Kungälvs kommun arbetar för att nå de nationella miljömålen och matavfall som samlas in separat istället för att gå till förbränning, är ett steg i rätt riktning.
Matavfall uppstår i nästintill samtliga hushåll, det kan t.ex. vara kaffesump, benrester, skal från frukt och grönsaker. Det är viktigt att se till att det blir så lite matavfall som möjligt och att det avfall som uppstår tas tillvara på bästa sätt. Rötat matavfall blir till näringsrik biogödsel åt jordbruken och biogas till drivmedel, som är bättre för miljö och hälsa.
Tillsammans kan vi sluta kretsloppet och nå miljömålen! Därför är det viktigt att du som har ett matavfallskärl och inte börjat använda det än, gör det.
 
 
Slamtömning
Bilden ovan visar taggen som ska sitta på din avloppsanläggning.
Taggen som sitter på din avloppsanläggning ska inte tas bort, den är där för att slambilschauffören ska veta att rätt anläggning töms.
Har du ett minireningsverk? Det är viktigt att det framgår vart man ska tömma verket, gärna med en pil eller liknande samt hur mycket som får tömmas, om det finns sådana restriktioner.
Vid frågor kontakta Renhållningens kundservice på tel 0303-23 97 83, vardagar 08:00-12:00 eller via e-post.
kundservice.avfall@kungalv.se” style=”text-decoration:none;color:#ffffff;background-color:#008000;border:1px solid #008000;font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial,;border-radius:6px;display:inline-block;font-style:normal;line-height:100%;padding:10px 20px;” title=””>Maila Renhållningens kundservice här!
 
Mobil ÅVC i Diseröd
 
Lördagen den 28 oktober och lördagen den 25 november kl. 10:00-13:00 ställs den mobila åvc:n upp i Diseröds centrum. Dessa blir de sista tillfällena för i år men samtliga tillfällen för 2018 finns på kommunens hemsida, www.kungalv.se/avfall
På hemsidan kommer även information om specifik plats och vad som kan lämnas inför varje tillfälle.
 
Ska du besöka någon av kommunens återvinningscentraler?
ÖPPETTIDER
Munkegärde
Måndag-torsdag kl. 11.00 – 19.00
Fredagar kl. 8.00 – 16.00
Lördagar kl. 9.00 – 15.00
Söndagar kl. 10.00 – 15.00
 
Ytterby
Tisdag och onsdag kl. 14:00-19:00
Lördag kl. 10:00-15:00
Kode Måndag och onsdag kl. 14:00-19:00 Lördag kl. 10:00-15:00
Kärna
Tisdag och torsdag kl. 14:00-19:00
Lördag kl. 10:00-15:00
 
ÅVC-kort
För tillträde till ÅVC krävs ett ÅVC-kort. Kommunen arbetar just nu fram ett nytt system för ÅVC-kort. Därför gäller nuvarande ÅVC-kort tills vidare (angiven giltighet på korten 2012-2015).
Ditt hushåll kommer att få information i god tid innan det nya systemet införs.
Undvik trängsel på Munkegärde ÅVC
På lördag, söndag och måndag är det som mest besökare på Munkegärde ÅVC. Allra trängst är det på lördagar, då 75 besöksfordon kommer till ÅVC:n varje timme, jämfört med onsdagar och fredagar med cirka 40 fordon i timmen. Minst antal besökare är det på fredagar mellan klockan 08:00 och 10:00.
Vill du besöka Munkegärde ÅVC i lugn och ro, ska du med andra ord undvika helger och måndagar.
 
Vill du inte få Renhållningens Nyhetsbrev till denna e-postadress? Klicka här!
 
FacebookTwitterLinkedInGoogle+

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.