VB: Renhållningsenhetens nyhetsbrev januari-februari 2018, Kungälvs kommun

Den fredag, 26 januari 2018 18:00 skrev “Renhållningsenheten, Kungälvs kommun” <kundservice.avfall@kungalv.se&gt;:
RENHÅLLNINGSENHETENS NYHETSBREV
januari-februari 2018
Vill du öppna Nyhetsbrevet i din webbläsare? Klicka här!
Hej!
 
Renhållningsenheten vill så gärna nå fram till dig med information om allt spännande som händer inom avfallshanteringen i Kungälvs kommun. Sedan ett par månader tillbaka skickar vi därför vårt Nyhetsbrev även som e-post. Vi hoppas att informationen nedan ska vara intressant att ta del av. Klicka dig gärna vidare via bilder och länkar för att läsa mer.
Tack för att du minimerar, återanvänder och återvinner!
 
Vill du inte få Renhållningens Nyhetsbrev till denna e-postadress? Klicka här!
 
Inventering av tomma matavfallkärl
 
Har du ett matavfallskärl som du inte använder? Det kan finnas flera orsaker till att man inte använder sitt matavfallskärl. De vanligaste orsakerna är att man saknar matavfallspåsar och påshållare eller att man har en egen varmkompost och valt fel abonnemang.
Har man ett matavfallskärl innebär det att man sorterar ut det matavfall som uppkommer i hushållet och lägger det i det bruna kärlet. Under våren kommer kommunen att inventera tomma matavfallskärl och undersöka om det gröna kärlet används felaktigt för att slänga matavfall. Detta gäller abonnenter som har valt att sortera ut sitt matavfall i ett brunt matavfallskärl.
Vill du byta abonnemang, beställa nya påsar, påshållare eller om du behöver tips och råd för att komma igång?
Kontakta Renhållningens kundservice på telefon 0303-23 97 83, vardagar 08:00-12:00 eller via e-post.
kundservice.avfall@kungalv.se?subject=Renh%C3%A5llningens%20nyhetsbrev&amp;body=” style=”text-decoration:none;color:#ffffff;background-color:#008000;border:1px solid #008000;font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial,;border-radius:6px;display:inline-block;font-style:normal;line-height:100%;padding:10px 20px;” title=””>Maila Renhållningens kundservice här!
 
När kommer den mobila återvinningscentralen till mig?
Mobil återvinningscentral i Marstrand
 
Under våren och början av hösten kommer den mobila återvinningscentralen att ställas upp i Marstrand. Se datum och tider nedan.
Våren 2018
24 mars 10:00-13:00 Koön
14 april 10:00-13:00 Marstrandsön
28 april 10:00-13:00 Koön
12 maj 10:00-13:00 Marstrandsön
Hösten 2018
22 september 10:00-13:00 Marstrandsön
29 september 10:00-13:00 Koön
13 oktober 10:00-13:00 Marstrandsön
20 oktober 10:00-13:00 Koön
Mer information och uppställningsplatser kommer i separat utskick samt på kommunens hemsida, www.kungalv.se/avfall
Vad kan jag lämna på en mobil återvinningscentral?
Du kan lämna mindre mängder grovavfall, trädgårdsavfall, elektronikavfall, farligt avfall, samt hela och rena kläder och prylar till återanvändning.
Du får maximalt lämna det som får plats i bagaget på en normalstor personbil (max en kubikmeter avfall). Har du mer avfall är du välkommen till någon av kommunens återvinningscentraler.
Har du frågor?
Kontakta Renhållningens kundservice på telefon 0303-23 97 83, vardagar 08:00-12:00 eller via e-post.
kundservice.avfall@kungalv.se?subject=Renh%C3%A5llningens%20nyhetsbrev&amp;body=” style=”text-decoration:none;color:#ffffff;background-color:#008000;border:1px solid #008000;font-weight:normal;font-size:14px;font-family:Arial,;border-radius:6px;display:inline-block;font-style:normal;line-height:100%;padding:10px 20px;” title=””>Maila Renhållningens kundservice här!
Mobil återvinningscentral i Diseröd
 
Nedan presenteras datumen för mobil återvinningscentral i Diseröd.
03 februari 10.00-13.00
03 mars 10.00-13.00
07 april 10.00-13.00
21 april 10.00-13.00
05 maj 10.00-13.00
19 maj 10.00-13.00
02 juni 10.00-13.00
16 juni 10.00-13.00
07 juli 10.00-13.00
21 juli 10.00-13.00
04 augusti 10.00-13.00
18 augusti 10.00-13.00
01 september 10.00-13.00
15 september 10.00-13.00
06 oktober 10.00-13.00
10 november 10.00-13.00
Uppställningsplatsen kommer att anpassas efter byggnationen i området. För karta över plats inför varje tillfälle samt mer information, Klicka här!
 
Vem blir Minimeringsmästare 2017?
Den 25 februari är det årsavslutning för Minimeringsmästarna och vi väntar med spänning på resultatet över hur mycket hushållen har minskat sina avfallsmängder och vem som blir Minimeringsmästare 2017!
Deltagarna har antagit utmaningar under flera olika teman; hållbar konsumtion, matsvinn, textil, kemikalier och kollaborativ konsumtion (dela istället för äga). Utmaningarna har inneburit allt från köpstopp och anordna klädbytardag till att laga mat på rester.
Vågar du anta någon av utmaningarna eller vill du veta mer?
Klicka på någon av länkarna nedan.
 
Vad ska jag göra för att underlätta tömning vid vinterväglag?
Fastighetsägaren och väghållaren är ansvariga för att vägen är framkomlig för renhållningsfordon. Otillräcklig skottning eller halkbekämpning kan leda till att ditt avfall inte blir hämtat. Skotta, borsta bort snö från kärl, grusa, sanda eller salta runt kärlen vid halka och se till så att slambrunnen är synlig.
 
Renhållningens kundenkät 2017
Vi håller nu på att sammanställa resultatet från 2017 års kundenkät, tack alla ni som tog er tid att svara. Vi har redan sett att vi fått in många bra synpunkter och kommentarer.
 
Ska du besöka någon av kommunens återvinningscentraler?
 
ÖPPETTIDER
Munkegärde
Måndag-torsdag kl. 11:00 – 19:00
Fredag kl. 08:00 – 16:00
Lördag kl. 09:00 – 15:00
Söndag kl. 10:00 – 15:00
Ytterby
Tisdag och onsdag kl. 14:00-19:00
Lördag kl. 10:00-15:00
Kode
Måndag och onsdag kl. 14:00-19:00
Lördag kl. 10:00-15:00
Kärna
Tisdag och torsdag kl. 14:00-19:00
Lördag kl. 10:00-15:00
 
ÅVC-kort
För tillträde till återvinningscentralerna krävs ett ÅVC-kort. Kommunen arbetar just nu fram ett nytt passersystem till centralerna. Därför gäller nuvarande ÅVC-kort tills vidare (angiven giltighet på korten 2012-2015).
Ditt hushåll kommer att få information i god tid innan det nya systemet införs.
 
Undvik trängsel på Munkegärde återvinningscentral
Lördagar, söndagar och måndagar är det flest besökare på Munkegärde återvinningscentral. Allra trängst är det på lördagar, då det kommer in ungefär 75 fordon varje timme, jämfört med onsdagar och fredagar med ca 40 fordon i timmen. Minst antal besökare är det på fredagar mellan klockan 08:00 och 10:00.
Vill du besöka Munkegärde återvinningscentral i lugn och ro, ska du med andra ord undvika helger och måndagar.
 
Vill du inte få Renhållningens Nyhetsbrev till denna e-postadress? Klicka här!
 
Facebook Twitter LinkedIn Google+