140122-Styrelsemöte Protokoll

Styrelsemöte 2014-01-22

Närvarande: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Andreas Niklasson, Dan Kristiansson, Ewa Engdahl

 1. Mötet öppnas
 1. Genomgång av protokoll från förra styrelsemötet.
 1. Vattenläckorna är åtgärdade och betalda.
  Andreas kollar vidare på värmeväxlare i undercentralen eller om det är en lösning att sätta värme växlare i varje hushåll. Andreas ska kolla upp en långsiktig lösning på vatten problemet och se vad det kostar. Stig visar ett kulvertlarm som man kan ha i varje hushåll. Stig vill utvärdear detta lite till innan vi beslutar om det skall inskaffas till alla.
 1. Lackskadorna på portarna kommer att åtgärdas i v.8. Då ska man byta ut portarna i söderläge, totalt 15st.
  Enligt listan ”Numrering av garage” från (2002?) gäller det nummer 7 till 21.
  – 17 feb, blir det garage nr: 7 – 13, = hus 178, 184, 186, 176, 188, 174, 190, 192?
  – 18 feb, blir det garage nr: 14 – 21, = hus 192?, 194, 196, 200, 198, 202, 170, 168.
 1. Inför årsmöte:
  Vi har bestämt att den 16/3-14 Kl: 11,00
  Stig kollar upp lokal. Ewa fixar frukt till mötet. Stig och Anders tar hand om kallelse, ekonomi och fullmakt, även verksamhetsberättelsen. De har ett extra möte och stämmer av allt den 19/2.
  Motionerna skall vara inne fredagen den 14/2-14
 1. Ekonomin:
  Anders redovisar hur ekonomin såg ut för 2013 och presenterar förslag hur budgeten bör se ut för 2014.

 1. Övriga frågor:
  Inga övriga frågor.

 1. Nästa möte: 19/3 kl:19.00 i hus 198
 2. Mötet avslutas.

Vid protokollet                                             Justeras

Martin Sjöblom                                            Andreas Niklasson

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.