140122-Styrelsemöte Protokoll

Styrelsemöte 2014-01-22 Närvarande: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Andreas Niklasson, Dan Kristiansson, Ewa Engdahl Mötet öppnas Genomgång av protokoll från förra styrelsemötet. Vattenläckorna är åtgärdade och betalda. Andreas kollar vidare på värmeväxlare i undercentralen eller om det är en Fortsätt läsa 140122-Styrelsemöte Protokoll

130403-Styrelsemöte Protokoll

Styrelsemöte 2013-04-03 Protokoll Närvarande: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Andreas Niklasson, Dan Kristiansson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors Mötet öppnades Styrelsens sammansättning: Ordförande: Stig Petersson Kassör: Anders Olofsson Sekreterare: Martin Sjöblom Ledamöter: Ewa Engdahl Dan Kristiansson Andreas Niklasson Per Fortsätt läsa 130403-Styrelsemöte Protokoll