140319-Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2013/14-6 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 19 jan 2014 kl.19 i hus 198.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

 1. Mötet öppnas
 2. Föregående protokoll, genomgång.
 3. Efter årsmötet.
  – Val av ny vattenansvarig, då Andreas flyttar.
  – UC, byte av 1 pump och 2 ventiler
 4. Ekonomin.
 5. Städdag.
 6. Övriga frågor.
 7. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
 8. Mötet avslutas.

Vid förfall, meddela Stig i hus 198, eller tel:15233 eller 0762-275810.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.