160405-Styrelsemöte-Dagordning

    DAGORDNING Styrelsemöte 2016/17-01 i Samfälligheten Guldkremlan, 5 apr 2016 kl.19 i hus 180. Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Eva Andersson, Anette Hällin. Föregående mötes protokoll, genomläses Ekonomin. – Hyran för årsmöteslokalen? Från årsmötet: – Återställning efter ”gropen”. – Värmesystemets ombyggnad Fortsätt läsa 160405-Styrelsemöte-Dagordning

150929 Styrelsemöte Dagordning

 DAGORDNING Styrelsemöte 2015/16-4 i Samfälligheten Guldkremlan, 9 sep 2015 kl.19 Föregående mötes protokoll, genomläses Läget med ”gropen” Ekonomi Värmesystemets ev. ombyggnad i UC Soprummet, matavfallshämtning införs. Garageläckage av regnvatten Övriga frågor Nästa möte.