140331 Sopning av gångvägar

Mail från Sune Karlsson
__________________________________________________________________________

Hej
Jag har beställt sopning av våra vägar och parkeringsytor av kommunens Entreprenadavdelning.
Dom ska utföra arbetet innan den 12 april annars utgår beställningen.
Sopningen kommer säkerligen ske vecka 15 så det är bra om de boende sopar ut grus mm från svåråtkomliga ställen innan måndag den 7 april.

Hälsningar
Sune Karlsson
__________________________________________________________________________
Info inför städdagen lör 12 april.
//Styrelsen

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198