Om Stig Petersson

Helgonagatan 198

131211-Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING Styrelsemöte 2013-4 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 11 dec 2013 kl.19 i hus 196. Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors. Mötet öppnas Föregående protokoll, genomgång. Vattenläckorna, 2 “nya”. Vad gör Fortsätt läsa 131211-Styrelsemöte Dagordning

VVC-läcka i hus 206

En läcka har upptäckts inne i hus 206 (hos/av P-A och Anette) Husägaren själv kontaktar Kungälvs Rörläggeri på torsdag. – Försök görs då att samordna reparationerna. Att kvartalsvis avläsa vattnet under egen kulvertlucka är en nyttig rutin! //Styrelsen gm Stig