140917 Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2013/14-8 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 17 sep 2014 kl.19 i hus 194.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

 1. Mötet öppnas
 2. Föregående protokoll, genomgång.
 3. Ekonomin?
 4. Vattenavläsningarna?
 5. Höstens städdag:
  – Datum, uppgifter, ansvar.
 6. ComHem, utökning av nätets hastigheter.
 7. Övriga frågor.
 8. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
 9. Mötet avslutas.

Vid förfall, meddela Stig i hus 198, eller tel:15233 eller 0762-275810.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.