141203 Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2013/14-9 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 3 dec 2014 kl.19 i hus 198.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

  1. Mötet öppnas
  2. Föregående protokoll, genomgång.
  3. Ekonomin.
  4. Vattenavläsningarna.
  5. Övriga frågor.
  6. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
  7. Mötet avslutas.

Vid förfall, meddela Stig i hus 198, eller tel:15233 eller 0762-275810.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.