150121 Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2013/15-10 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 21 jan 2015 kl.19 i hus 186.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

  1. Mötet öppnas
  2. Föregående protokoll, genomgång.
  3. Ekonomin.
  4. Vattenavläsningarna.
  5. Inför årsmötet.
    – Lokal, ev. omval.
  6. Övriga frågor.
  7. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
  8. Mötet avslutas.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.