150526 Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2015/17-2 i Samfälligheten Guldkremlan, 26 maj 2015 kl.19 i hus 186.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Eva Andersson, Anette Hällin, Jörgen Sandqvist.

  1. Mötet öppnas
  2. Föregående mötes protokoll, genomläses
  3. Ekonomin.
  4. Städdagen.
  5. Övriga frågor.
  6. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
  7. Mötet avslutas.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.