150401 Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2015/17-1 i Samfälligheten Guldkremlan, 1 april 2015 kl.19 i hus 198.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Eva Andersson, Anette Hälldin, Jörgen Sandqvist.

  1. Mötet öppnas
  2. Konstituera ny styrelse
  3. Ekonomin.
  4. Rutiner
  5. Övriga frågor.
  6. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
  7. Mötet avslutas.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.