150811 Sophanteringen

Inkommen epost från Kungälvs kommun. Info till alla medlemmar.


Namn: Annie Friberg
E-post: annie.friberg@kungalv.se
Meddelande: Hej

Den 1 oktober kommer en ny viktbaserad och miljöstyrande renhållningstaxa att införas i Kungälvs kommun. Införandet sker områdesvis och i etapper och turen har nu kommit till er!! Detta innebär bland annat möjligheten att sortera ut matavfall i ett separat kärl. Matavfallsinsamlingen är frivillig, men den nya renhållningstaxan är miljöstyrande vilket innebär att den största miljöbelastningen ger den högsta avgiften. Nedan finns en länk med mer information:
http://www.kungalv.se/bygga-bo-och-miljo/Avfall-och-atervinning/Matavfall/Flerbostadshus-och-samfalligheter-/

Jag hoppas komma i kontakt med er omgående genom detta e-post, då den adress vi har i vårt kundregister går till Strömsund.

Så ni är varmt välkomna att kontakta mig!

Med vänlig hälsning:

Annie Friberg
Avfallsingenjör
Renhållningsenheten

Kungälvs Kommun
442 81 Kungälv
Besöksadress: Filaregatan 15
Telefon: 0303-23 96 48
Mobil: 070-597 96 48
Växel: 0303-23 80 00
annie.friberg@kungalv.se
www.kungalv.se

Kungälv – Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden


Läs infon. Vi svarar på denna epost med att ange samfällighetens epost-adress.
– Det borde räcka med EN adress, inte allas enskilda adresser?!
//Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.