150909 Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2015/17-3 i Samfälligheten Guldkremlan, 9 sep 2015 kl.19 i hus 184.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Eva Andersson, Anette Hällin, Jörgen Sandqvist.

På gästens önskemål, startar vi med punkten om sopor.

  1. Mötet öppnas.
  2. Info ang. ändrad sophantering, gäst: Annie Friberg, Klvs Kommun.
  3. Föregående mötes protokoll, genomläses
  4. Ekonomin.
  5. Värmesystemets ev. ombyggnad (”gropen”)
  6. Städdagen.
  7. Övriga frågor.
  8. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
  9. Mötet avslutas.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.