150929 Styrelsemöte Dagordning

 DAGORDNING

Styrelsemöte 2015/16-4 i Samfälligheten Guldkremlan, 9 sep 2015 kl.19

  • Föregående mötes protokoll, genomläses

  • Läget med ”gropen”

  • Ekonomi

  • Värmesystemets ev. ombyggnad i UC

  • Soprummet, matavfallshämtning införs.

  • Garageläckage av regnvatten

  • Övriga frågor

  • Nästa möte.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.