151208 Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING      logobild-GK-130401

Styrelsemöte 2015/16-05 i Samfälligheten Guldkremlan, 8 dec 2015 kl.19 i hus 198.
Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Eva Andersson, Anette Hällin.

  1. Mötet öppnas.
  2. Föregående mötes protokoll, genomläses
  3. Ekonomin.
  4. Värmesystemets ombyggnad (”gropen”)
  5. Övriga frågor.
  6. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
  7. Mötet avslutas.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.