160120 Styrelsemöte Dagordning

logobild-GK-130401    DAGORDNING

Styrelsemöte 2015/16-06 i Samfälligheten Guldkremlan, 20 jan 2016 kl.19 i hus 186.
Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Eva Andersson, Anette Hällin.

 1. Mötet öppnas.
 2. Föregående mötes protokoll, genomläses
 3. Ekonomin.
  – Inkommen sammanställning från FMT.
 4. Värmesystemets ombyggnad (”gropen”)
  – Klart för nu
  – Återställning till våren, med ny entreprenör?
 5. Ombyggnad av UC.
  – offert nästan dubbelt så hög som muntligt förhandsbesked.
 6. Garageläckorna
  – finns medel?
 7. Inför årsmötet
 8. Övriga frågor.
 9. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
 10. Mötet avslutas.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.