160405-Styrelsemöte-Dagordning

logobild-GK-130401    DAGORDNING

Styrelsemöte 2016/17-01 i Samfälligheten Guldkremlan, 5 apr 2016 kl.19 i hus 180.
Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Eva Andersson, Anette Hällin.

 1. Föregående mötes protokoll, genomläses
 2. Ekonomin.
  – Hyran för årsmöteslokalen?
 3. Från årsmötet:
  – Återställning efter ”gropen”.
  – Värmesystemets ombyggnad i UC.
  – Garageläckagen.
 4. Inför städdagen 23 april.
 5. Övriga frågor
 6. Nästa möte blir xxx i hus , hos yyy.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.