170428-Soprumsnyheter

Lite soprumsnyheter,
1 st kärl för kartong kommer att införskaffas samt
1 st kärl ytterligare för plast, alltså 2 st. kärl för plast och
3 st kärl för kartong
– i övrigt som tidigare.

Kärlet för tidningar placeras rakt fram, sett från dörren, ej i hörnet som tidigare.

Denna förändring kommer att ske om ca. 5-7 dgr. från 28/4.

Mvh styrelsen

Om Ronny Åholm

Helgonagatan 176