Om Ronny Åholm

Helgonagatan 176  

Information angående tillfälligt boende i slutet av Helgonagatan.

 Styrelsen för Guldkremlans Samfällighet har inga synpunkter / invändningar utan det är upp till varje enskild medlem att meddela sig till uppropets kontaktperson, se nedan. Med vänliga hälsningar Ronny Åholm ************************************************************** På tis, 30 maj 2017 klockan 15:03, Beata Ivarsson Fortsätt läsa Information angående tillfälligt boende i slutet av Helgonagatan.