Arbetet med laddarna i garagen är avslutat för vecka 16

Hej,
Arbetet med laddarna är nu avslutat för veckan (vecka 16).
Inga bilar behöver köras ut under fredagen (19 april) och det är fritt att använda garagen.
Tänk på att kolla golvet i garaget innan ni kör in så att det inte ligger spik eller annat kvar.
Bygg inte upp hyllor eller annat eftersom vi kommer behöva tömma garagen igen när matarkablar och centraler skall sättas upp. När detta jobb kommer att utföras så återkommer styrelsen med mer info.
Vi har i samband med installationen av laddarna också sett till att alla egengjorda elektriska inkopplingar i garagen är bortkopplade/strömlösa eftersom de inte var utförda på ett korrekt sätt.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Om Anders Olofsson

Helgonagatan 186