Info laddinstallation 2024-04-22

Hej,

i eftermiddag (måndag 22/4) kommer man att gräva i rabatten utanför undercentralen fram till elskåpet. Detta för att men senare skall byta den inkommande kabeln till mätarskåpet i UC. Exakt när man byter kabeln är inte känt ännu (görs av Kungälvs Energi). När kabelbytet pågår så så kommer strömmen till garagen samt bredbandet att vara bortkopplat. Strömmen till fastigheterna blir inte påverkat.
Vi skickar ut mer info när vi vet tidpunkt, men det kan bli med kort varsel.

Kungälvs energi skall senare också byta kabeln mellan transformatorn (på andra sidan gatan) och elskåpet. Man tror att detta går att utföra utan att gräva. Även när detta jobb sker kommer strömmen och och bredbandet kopplas bort.

Smartcharge kommer att gräva från undercentralen till nedre långa garaget via tomten till hus 168, detta för att lägga ner en ny matarkabel. Ej klart med exakt tidpunkt men troligtvis under vecka 18

Mer info skickas ut så fort den blir känd

Mvh
Styrelsen

Om Anders Olofsson

Helgonagatan 186