130925-Asfaltarbete

Asfaltsskadorna vid undercentralen har återställts efter vattenläckorna i vår.
Arbetet avslutades ons 25 sep. Gräsytan vid hus 174 kvarstår.

/Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.