130522-Styrelsemöte Protokoll

Styrelsemöte 2013-05-22

Närvarande: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Andreas Niklasson, Dan Kristiansson, Ewa Engdahl

 1. Mötet öppnas.
 2. Genomgång av protokoll från förra styrelsemötet.
  – Vi väntar med lås till soprummet tills behov finns.
  – Städdagen gick bra.
  – Det har inte varit något möte i parkeringsgruppen, men det har blivit 4 st platser utmed backen mot de fristående husen.
  – Vi avvaktar vattenavläsningen den 1/6-13 för att se om det är en läcka eller/och hittar åtgärder efter detta.
  – Stig ska kolla upp skadat lock till spolbrunnen.
  – Det går inte att förebygga fler vattenläckor genom en ”relineing”. Detta görs bara på avlopp , inte på färskvatten.
 1. Det ansågs att en städdag i juni är överflödig. Däremot så är det VÄLDIGT viktigt att vi sköter våra skötselområden för ALLAS trevnad. Det ser bättre ut och det visar att vi bryr oss om vårt område och kanske håller borta objudna gäster.
 2. Övriga frågor:
  Den gamla läckan är betald och styrelsen beslutande enhälligt att ta detta från reparationsfonden.
  Vilka har nycklar till brevlådan (som tillhör föreningen)?
  – Ordförande och vattenansvarig.
 1. Nästa möte: 18/9-13 kl:19.00 i hus 186
 1. Mötet avslutas.

 

Vid protokollet                                                        Justeras

 

Martin Sjöblom                                                         Andreas Niklasson

Om Martin Sjöblom

Helgonagatan 196