Elsparkcyklar är också fordon!

Svenska Cykelförbundets webbsida
Svenska Cykelförbundets webbsida

Det förekommer fordonstrafik på våra gångvägar som bryter mot samfällighetens stadgar.
Det är FÖRBJUDET att köra fortare än gångfart(5-7 km/tim)!
Detta gäller även minderåriga.
Om något händer, som orsakas av ett barn eller ett barnbarn, så är det föräldrarna som ansvarar!
//Styrelsen