VA-inspektion 220705, resultat.


Här kommer information om videoinspektionens resultat från 220705.
Den föranleddes av upprepade stopp i avloppen i en del av suterränghusen(192-214).
Rören renspolades i samband med videoinspektionen.
Utförare: IRG AB, i Kungsbacka


C-husen berörs INTE av denna undersökning, då de inte använder samma VA-rör.
PDF Protokoll
Inspektionen visade två mindre skador, som inte verkade allvarliga.
– Endast ett hushåll i varje(3 st) D-hus(198[D1], 200[D2] och 208[D3]) undersöktes, eftersom de var närmast ut från respektive hus till vårt gemensamma VA-system.


Videofilerna går inte längre att ladda ner från IRG, men de finns för kopiering till medhavd USB-pinne, hos Stig i hus 198.


Styrelsemötet 220830 beslutade att inte utföra någon åtgärd i nuläget.
//Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.