Extra vattenavläsning 220116!

Hej!

Alla har nu fått en lapp i brevlådan för avläsning av båda vattenmätarna.
Styrelsen befarar en läcka eftersom ingående vattenmängd inte stämmer med de samlade debiteringar som gått ut till medlemmarna.
– Det ”saknas” mycket vatten och vi behöver ha underlag för ett beslut.

Det är viktigt att detta sker på SAMMA DAG = 16 jan 2022!
Läs av varmvatten och kallvatten.
Fyll i hushållets siffror på utdelad blanket.

Lämna blanketten i föreningens brevlåda Helgonagatan 166B.
– Utsida av Undercentralen, mot parkeringarna.

Gör det SÅ FORT SOM MÖJLIGT.
– Gärna samma dag.

Om ni inte är hemma, så be en granne att sköta uppgiften år er.

Mvh Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.